Hướng Dẫn Video Tập Lưng Xô

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 1:

Lưng Xô

Hôm nay cả nhà có ai cày lưng xô không nào?

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Monday, 24 February 2020

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 2:

Back – Cơ xô

luyện xô nào cả nhà 1⃣Lat Pulldowns3 x 8-102⃣Alternate Pulldowns1 x 10-123⃣Hammer Rows3 x 8-104⃣Single Arm Cable Row3 x 10-125⃣Snatch Rack Pulls3 x 8-106⃣Cable Reverse Flys3 x 10-127⃣Cable Bicep Curl4 x 10-12

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Tuesday, 10 December 2019

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 3:

Lưng xô hay cho nhà Bự

Lưng xô hay cho nhà Bự1️⃣Deadlifts 5×8-102️⃣Modified neutral pull down 4×123️⃣Seated row dropset 6/8 heavy 12/15 light x44️⃣ Straight arm rope pull downs 4×125 Plate rear delt flys 4×126 Wide grip pull ups 4xFailure———-Xem Thêm: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Sunday, 13 October 2019

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 4:

Thêm Những Bài Tập Lưng Xô Khá Hay Cho Nhà Bự

Thêm Những Bài Tập Lưng Xô Khá Hay Cho Nhà Bự———–Xem Thêm: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Saturday, 21 September 2019

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 5:

Lưng Xô và Ngực Cho Nam nhà Bự

Lưng Xô và Ngực Cho Nam nhà Bự—–Xem Thêm: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Thursday, 29 August 2019

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 6:

Lưng xô và tay trước hay cho cả nhà

Tổng Hợp Những Bài Lưng Xô – Tay Trước Cho Phái Mạnh Nhà Bự

Tổng Hợp Những Bài Lưng Xô – Tay Trước Cho Phái Mạnh Nhà Bự—————Xem Thêm: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Monday, 12 August 2019

Các Lỗi sai khi tập Lưng xô

Lỗi Sai khi tập xô

Lỗi sai khi tập lưng xô và cách khắc phục———Xem Thêm: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Monday, 15 July 2019

Các Lỗi sai khi tập Lưng xô 2:

Kỹ Thuật Cơ Bản Cho Bài kéo Xô

Kỹ Thuật Cơ Bản Cho Bài kéo Xô——-Xem Thêm: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Sunday, 7 July 2019

Các Bài Tập Lưng Xô Hay Phần 7:

Tổng Hợp Những Bài Tập Lưng Xô Chi Tiết Nhất———Xem Thêm Tại: https://bufitness.vn/chuyen-muc/kien-thuc-tap-gym/

Posted by Bự fitness – Gym thay đổi cuộc sống on Monday, 24 June 2019

Thêm Bình Luận Của Thí Chủ ^^

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi Trả Miễn Phí Trong Vòng 3 Ngày Nếu Lỗi Do Nhà Sản Xuất

Kiểm Hàng Trước Khi Thanh Toán

Quý khách được kiểm hàng trước khi thanh toán

Miễn Phí Giao Hàng

Miễn Phí Giao Hàng Nội Thành Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc Và Đơn Hàng Trên 400k